เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ “ตำรวจประสานโรงเรียน” ณ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม นำโดย ครูสมพงษ์ นาคเสน ครูปรีชา ไชยดี ครูวรรณิภา จำปานิล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้