วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับ พ่อเมืองอำเภอรัตนวาปี นายพงษ์ธณนท์  ปัญญาประชุม  นายอำเภอรัตนวาปี ที่ได้มามอบหมายภาระกิจการจัดเตรียมกิจกรรมการวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาล บั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2563 ของอำเภอรัตนวาปี ขอขอบพระคุณที่ท่านนายอำเภอได้มอบหมายภาระกิจสำคัญนี้ให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครับ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันวาดภาพได้ที่ เมนู สมัครแข่งขันวาดภาพ