เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมทำบุญกฐิน  ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งในระหว่างนี้ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมเตรียมงาน อาทิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ผูกผ้าประดับศาลา เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย