ประชุมเครือข่าย พสน. ศูนย์เสมารักษ์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในนามศูนย์เสมารักษ์อำเภอรัตนวาปี ได้ร่วมประชุมกับ เครือข่าย พสน. อำเภอรัตนวาปี และเครือข่าย พสน. จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และเครือข่าย พสน.ได้ออกตรวจพื้นที่ จุดเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลลูก ๆ นักเรียน และเยาวชนภายในอำเภอรัตนวาปี ในนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ต้องขอขอบพระคุณ ศธจ.หนองคาย และเครือข่าย พสน. ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ