ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

28 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.หนองคาย เขต 2  ณ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ คลินิคหมอภาษา กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน สุดยอดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ สพป.หนองคาย 2 ชื่นชมการทำงานของคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ครับ ที่ร่วมพัฒนาห้องสมุดไว้ให้ลูก ๆ นักเรียนครับ ขอบพระคุณท่าน ผอ.วีระ โพธิรุขา ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ 

DSC_0638
DSC_0751
DSC_0668