วิทยากรอบรม ปพ.5 รร.รสลินคัคณางค์

7877

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก โรงเรียนรสลินคัคณางค์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรม ปพ.5 เพื่อใช้ในการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนรสลินคัคณางค์ เข้าร่วมทุกท่าน  

7786