ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูวีรกิจพิทักษ์” (อุดร อินฺทวิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคอน


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และคณะครูบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูวีรกิจพิทักษ์” (อุดร อินฺทวิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคอน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี และร่วมทำโรงทาน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย