การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ITA65_WEB
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

322546369_1123844164946858_7944370376360156119_n

กิจกรรมของพวกเรา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

รอบรั้ว เขียว-เหลือง

การแข่งขันกีฬา”อำเภอรัตนวาปีเกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2566

จัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนจาก กสศ.