การประเมินความโปร่งใสฯประจำปี2566

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่เคารพทุกท่าน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

=>คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกสถานศึกษา คลิกประเมิน ที่ แบบประเมิน EIT

=>คณะครูและบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในสถานศึกษา คลิกประเมิน ที่ แบบประเมิน IIT

 

เข้าหน้าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปตองการกุศล วัดบ้านโนนสวรรค์ 2566

การแข่งขัน เปตองการกุศล บุญมหาชาติ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมแข่งขัน กีฬาเปตอง การกุศล บุญมหาชาติ วัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ถวายวัดบ้านโนนสรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี

=>แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.2566 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อหารายได้ถวายวัดบ้านโนนสวรรค์ ในวันที่ 14 ก.พ.2566

=>ภาพกิจกรรม มอบถวายเงิน การแข่งขันเปตองการกุศล ได้ที่ ภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเปตอง ได้ที่นี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี กับผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัด ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งได้รับรางวัล เหรีญทอง 5 กิจกรรม และเหรียญทองแดง 1 กิจกรรม

(1)ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (2)เหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 (3) เหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 (4) เหรียญทอง การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 (5)เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 และ(6)เหรีญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

 

ร่วมแสดงความยินดี ได้ที่นี้

SLC

โครงการสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ SLC

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

 

กิจกรรม SLC

โนนสวรรค์ สู้ภัย covid-19

ชาวโนนสวรรค์ ร่วมกันสู้ภัย Covid-19

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่เคารพทุกท่าน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีการล๊อคดาวน์จึงยังไม่ต้องขออนุญาติเดินทางเข้า-ออกจังหวัดหนองคาย แต่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

=>1.หากมีผู้ปกครอง ญาติที่พักอาศัยอยู่กับนักเรียนและนักเรียนที่เดินทางไปในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยง (ตามที่รัฐบาลประกาศ) เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้แจ้ง ครูประจำชั้น และสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมทั้งต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน (นักเรียนอยู่ที่บ้าน Learn From Home รอใบงานจากครูประจำชั้นผ่านช่องทางต่าง ๆ )

=>2.เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

=>3.ปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากสาธารณสุข "สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง"

=>4.โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาทุกประเภท หลังเวลา 16.30 น.

 

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาฯ Covid-19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 10 โรงเรียน ...

 

รายละเอียดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คลิก

nonsawan-channel

nonsawan-channel

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอเชิญ ติดตามช่อง nonsawan-channel เพื่อรับชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และกดติดตาม ถูกใจให้กับ ช่อง nonsawan-channel ให้ด้วยนะครับ

 

nonsawan-channel คลิก

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย โรงเรียนปลอดภัย ของ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพราะโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียนทุกคน

 

แจ้งเหตุ พบเบาะแส ต้องการความช่วยเหลือ คลิก

G-mail

Google workspace for Education

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอบพระคุณ Google ที่อนุเคราะห์ เมล์องค์กร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านโดนเมนเนม bannonsawanschool.ac.th นักเรียนเข้าใช้บริการด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน เช่น name@bannonsawanschool.ac.th

 

เข้าใช้บริการ Gmail

G-mail

Office 365 Education

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ microsoft ที่อนุเคราะห์ เมล์องค์กร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านโดนเมนเนม nonsawan.ac.th นักเรียนเข้าใช้บริการด้วย รหัสประจำตัวนักเรียน เช่น name@nonsawan.ac.th

 

เข้าใช้บริการ Office365