โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการทดลองการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ด้วยการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 

เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมรณรงค์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วย วิธีการง่าย ๆที่ ทุกคนทำได้ (1)ใส่หน้ากากอนามัย (2)ล้างมือบ่อย ๆ (3)งดการเดินทาง (4)รักษาระยะห่าง 2 เมตร (5)กินร้อน ช้อนฉัน (6)งดการสังสรรค์

 

ด้วยความห่วงใยจาก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ได้ที่นี่

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

Google for Education

บริการ Google Apps for Education จาก google ให้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ภายใต้โดเมน nonsawan.ac.th

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

เข้าใช้บริการ ได้ที่นี่

 

นับถอยหลังเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก

กิจกรรมของเรา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

วันเด็กแห่งชาติ 2563
LIKE

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับความเมตตา จากพระครูรัตนธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ และ ผู้ใหญ่ใจดีในงานครั้งนี้ครับ

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) 2562
LIKE

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับ อบต.รัตนวาปี

โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร
LIKE

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562 ณ. ห้องประชุม อบต.รัตนวาปี

โครงการพัฒนาเด็ก ccf
LIKE

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับเกียรติพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลาที่พักนักเรียน งบประมาณ 27,179

ตำบลขับขี่ปลอดภัย
LIKE

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ร่วมพิธี ประกาศตำบลขับขี่ปลอดภัย และลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย ของ ตำบลรัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
LIKE

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ของอำเภอรัตนวาปี

IMG_8970

การจัดการเรียนการสอน

ระดับอนุบาล

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอนในระดับ ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นอนุบาล 3 จำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน ประกอบด้วย ชั้น อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้น อนุบาล 3 จำนวน 1 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอน ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

นายสมคิด หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายประเทือง นางาม
ตำแหน่งครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม
ตำแหน่งครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ