ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาฯCovid-19

covidnonsawan

Print
Print
แผนเผชิญเหตุ 1
ข้อควรระวัง
สวมหน้ากาก มั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่คนแออัด ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ประกาศโรงเรียน
แผนเผชิญเหตุ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการแพร่ระบาดฯ ในเขตพื้นที่บริการ

การจัดการเรียนการสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน