ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาฯCovid-19

covidnonsawan
ข้อควรระวัง
สวมหน้ากาก มั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่คนแออัด ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ประกาศโรงเรียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการแพร่ระบาดฯ ในเขตพื้นที่บริการ