โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

แผนที่โรงเรียนคุณภาพชุมชน-จุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์แก้ไขใหม่

เอกสารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ปลัดกระทรวง.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.
web01

ภาระกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยากร บรรยายการลงโปรแกรมพัฒนาห้องสมุดและวิธีใช้งาน

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย

ประชุมเตรียมความพร้อม ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมฯ

วิทยากรการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2564