โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

1664080050698
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

เอกสารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ปลัดกระทรวง.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.
web01
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
การดำเนินโครงการรรคุณภาพ (1)
web01
นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาระกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบออนไลน์

ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 4

สับปะรดหวานมินิมาราธอน

ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้า

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ

สุขาดี มีความสุข

การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

รับเกียรติบัตร ITA online ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

กีฬาภายใน “โนนสวรรค์เกมส์”ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย