โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

1664080050698
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

เอกสารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ปลัดกระทรวง.ศธ
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.
web01
ส่วนนำเสนอ สรุปโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา รับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
การดำเนินโครงการรรคุณภาพ (1)
web01
นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมเด่นโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ภาระกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 (วันที่ 5ของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566 (วันที่ 4ของการสมัคร)

คณะกรรมการการดำเนินงานรับสมัครผู้แข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย 2566

วิทยากรการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

การประชุมโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

จัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 

รับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

กิจกรรมนักเรียน

รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566