เดือน: กรกฎาคม 2024

การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best – Practice) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎา...

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 25...

ร่วมเป็นคณะทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 25...