รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(SAR 2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

กีฬาภายใน “โนนสวรรค์เกมส์”ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

ร่วมชุมชน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.อำเภอรัตนวาปี เข้าดูแลความปลอดภัย

ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้า