SAR 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

วันครู 16 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ อบต.รัตนวาปี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมชุมชน

ร่วมพิธีตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของ อบต.รัตนวาปี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯรัตนวาปี ประจำปี 2565