กิจกรรมเด่น

ประกาศโรงเรียน

ภาระกิจผู้อำนวยการ

ร่วมงานชุมชน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูวีรกิจพิทักษ์” (อุดร อินฺทวิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคอน

กฐินอำเภอรัตนวาปี พ.ศ.2563

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ กศน.รัตนวาปี

สนามสอบ N-NET กศน.อำเภอรัตนวาปี

กิจกรรมนักเรียน

Posts Grid