กิจกรรมเด่น

ประกาศโรงเรียน

ภาระกิจผู้อำนวยการ

ร่วมงานชุมชน

กฐินอำเภอรัตนวาปี พ.ศ.2563

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ กศน.รัตนวาปี

สนามสอบ N-NET กศน.อำเภอรัตนวาปี

แข่งขันวาดภาพระบายสี งานบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2563

กิจกรรมนักเรียน

Posts Grid