กิจกรรมเด่น

ประกาศโรงเรียน

ภาระกิจผู้อำนวยการ

ร่วมงานชุมชน

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ร่วมกิจกรรม “หุ่นไล่กานานาชาติ FESTIVAL ครั้งที่ 1”

จิตอาสา ทำความสะอาด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์