ศูนย์เครือข่ายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ อำเภอรัตนวาปี

ศูนย์เครือข่ายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอรัตนวาปี  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
S__5840929

สมาชิก ประจำศูนย์เครือข่ายฯ

คู่มือ/ระเบียบฯ/แบบ พสน.

คู่มือ/ระเบียบฯ/แบบ พสน.

คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการศูนย์ฯ อำเภอรัตนวาปี

ทะเบียนหนังสือ
S__5840933

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน.อำเภอรัตนวาปี

Weblink

moe1

App ศูนย์เสมารักษ์ จังหวัดหนองคาย