การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชนะเลิศ 7 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

กิจกรรมพวกเรา บ้านโนนสวรรค์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชนะเลิศ 7 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

สอบธรรมะศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ

นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชนะเลิศ 7 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

การแสดงพิธีเปิด การติดตามโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์