การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมพวกเรา บ้านโนนสวรรค์

การแข่งขันกีฬา”อำเภอรัตนวาปีเกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2566

จัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนจาก กสศ.

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ

จัดนิทรรศการ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 

รับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

รางวัลระดับชาติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน