#โรงเรียนที่เรารัก

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ...

ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียนมความพร้อมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ รอบสิ้นปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 เมษายน 2567...