นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด
LINE_ALBUM_คณะครู_๒๒๐๗๒๒_2

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

กิจรรมโรงเรียน

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชนะเลิศ 7 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน เครือข่ายฯรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565