หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ด้วย “SAWAN MODEL.ขับเคลื่อนความรู้ คู่คุณธรรม”

ข้อมูลจาก คุรุสภา

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน บ้านโนนสวรรค์ ปี 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเด่น