เดือน: พฤษภาคม 2024

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบออนไลน์

วันที่ 8 พฤษภาคม 256...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 256...