เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลบุญมหาชาติประจำปี ของวัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2566 ภายในงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ ร่วมกันจัด ตกแต่ง ประดับผ้าและดอกไม้ในศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนสวรรค์ ตลอดจน จัดทำโรงทานข้าวมันไก่ และร่วมถวายต้นเงิน เป็นจำนวนเงิน 10,900 บาท