ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ กศน.รัตนวาปี

22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30-16.30  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ ปลายภาค1/2563 ของ กศน. อำเภอรัตนวาปี ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ จำนวน 10 ห้องสอบ ขอขอบพระคุณ กศน.อำเภอรัตนวาปี ที่ไว้วางใจเลือกใช้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เป็นสนามสอบปลายภาพในครั้งนี้ครับ