23วันปิยมหาช_201023_30
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ปวงพสกนิกรชาวไทย ได้พร้อมใจถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระปิยมหาราช" และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอรัตนวาปี ณ บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนสวรรค์