นิเทศจากเขตพื้นที่_201027_55
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.หนองคาย เขต ๒ นำโดย ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ,ศน.นิยากร ศรีมังคละ และ ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่อนุเคราะห์และชี้แนะแนวทางการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ครับ  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่Fanpage Facebook โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์