รางวัล อันดับ 2 ผลการทดสอบonetวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.หนองคาย เขต2

วันที่ 28 กันยายน 2563 คุณครูอัจฉรา นาคเสน ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการทดสอบonetวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.หนองคาย เขต2 ประจำปีการศึกษา 2562