ต้อนรับคณะ รองฯ ผอ.รร. ศึกษาดูงาน

วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ด้าน ICT ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กลุ่ม P3 ของหน่วยพัฒนา ที่ 35 สพป.บึงกาฬ ซึ่งนำโดย ท่าน ผอ.อนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ วิทยากรพี่เลี้ยงของกลุ่ม P3 ที่นำคณะรองฯ ผอ.โรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางการใช้ ICT ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์