เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ใหญ่ใจดี ประกอบด้วย บริษัทสุภา แอนด์ ธนา ชอยส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ,คุณอมรรัตน์ ดีซอน ,นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน,นายณัธวัช อักษรชาต,นางพรลภัส เหลียงกอบกิจ,นางสาวจิตรลดา อนันต์สุทธิวรา,บริษัทโอทยาอินเซ้นส์,นายสมสิทธิ์ แสงนิล ได้มอบชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครบทุกคน มูลค่ากว่า 60,000 บาท และในวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนนำแจกให้กับนักเรียนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้วครับ