รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในจังหวัดหนองคาย โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน และจะได้นำไปประกอบการพิจารณา โดยกำหนดการลงพื้นที่ ในการประชุมชี้แจงและรับทราบผลการดำเนินการ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดย นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร. และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายรัตนวาปี และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย