วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ตรวจเยี่ยม บริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ และสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องน้ำ ที่ได้รับงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา