วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานและจัตตุปัจจัย โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูรัตนธรรมมะโกวิท เจ้าอาวาดวัดบ้านโนนสวรรค์ นำคณะสงฆ์จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมมะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ20ปี ด้วยวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมมะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของ สพฐ.ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันและเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้