เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญา คู่สัญญา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี