พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ www.nonsawan.com ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามครั้งนี้ ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง 1 กอง ลูกเสือสามัญ 2 กอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และโรงเรียนบ้านตาลชุม โดย นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ไชยดี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์