การประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตัดสินกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา