การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร/คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด จากห้องประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.หนองคาย เขต 2