โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2566 นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2