วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ซึ่ง วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ