ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ได้รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายฯ รัตนวาปี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

  1. เด็กหญิงยุพารัตน์ เอี่ยมเวียง
  2. เด็กหญิงปภาวดี ไวยบุตร
  3. เด็กหญิงรุ่งนภา ธรรมวงษา
  4. เด็กหญิงชรันญา โพธิจร

ครูผู้ฝึกสอน  นายจันทา จันทะมงคุณ  และนางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ