ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและถอดบทเรียนตอบโต้ป้องกันโรคไข้หวัดนก

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 จำนวน3คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและถอดบทเรียนตอบโต้ป้องกันโรคไข้หวัดนก ณ สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย