โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและสายใยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2567 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับ รพ.สต.รัตนวาปี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและสายใยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2567  ซึ่งมีโรงเรียนในตำบลรัตนวาปี เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ซึ่งมี นายองอาจ หมื่นเรือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้