บรรยายธรรม2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม

เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา