ทำบุญถวายเพลเนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านโนนสวรรค์

14 ก.ย.2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ทำบุญถวายเพลเนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ร่วมฟังธรรมเทศนาจากท่านพระครูรัตนธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ