ร่วมจัดนิทรรศการของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.หนองคาย เขต 2

20 ส.ค.2564 นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.หนองคาย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแบง ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ครับ