รวมงานพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของ อดีตเจ้าอาวาส วัดราชดำริ (บ้านตาลชุม พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำโรงทาน น้ำดื่มและนม ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน