กิจกรรมทักษะอาชีพ "ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย" โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564