กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ "อาชีพจัดดอกไม้" โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564