3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565  สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมลงนาม ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์