เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  คุณครูจิราภรณ์ ประโพศรี ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีงบประมาณ 2564/2565 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2