วิ่งตามรอย บั้งไฟพญานาค อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งตามรอย บั้งไฟพญานาค อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2565” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี และได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลอันดับที่ 4 ประเภท อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ด.ญ.ศุภานัน จันสุรีย นักเรียนชั้น ม.3
  • รางวัลอันดับที่ 5 ประเภท อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ด.ญ.อัญชีสา เวียงคำ นักเรียนชั้น ม.1
  • รางวัลอันดับที่ 5 ประเภท อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ด.ญ.กนกร คอยพุด นักเรียนชั้น ม.3