เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำ นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทดสอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2565 ณ. สนามสอบ วัดเปงจานเหนือ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูรัตนธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ ในการสนับสนุนงบประมาณการนำนักเรียนไปสอบในครั้งนี้ครับ